Hopp til innholdet

Skader og sykdom kan føre til at du ikke lenger kan jobbe og tjene penger som før. Blir du erklært ufør, og mottar uføretrygd, vil lønnen din reduseres betraktelig. Da er det lurt å ha en uføreforsikring.

Uførekapital – engangserstatning ved varig arbeidsuførhet

Forsikringen gir deg en utbetaling når du blir erklært ufør. Du kan også få en delutbetaling, når du går over fra sykemelding til arbeidsavklaringspenger.

Du står fritt til å bruke utbetalingen som du ønsker, for eksempel til helsebringende aktiviteter og behandlinger, nedbetaling av gjeld eller tilpasning av bolig.

Forsikringssummen velger du selv når du kjøper forsikringen. Forsikringssummen utbetales etter hva arbeidsuføregrad du har fått fra NAV. For eksempel - får du 50 % uføregrad av NAV, så blir det utbetalt 50 % av forsikringssummen.

Nyttig å vite

For å kunne kjøpe uføreforsikring må du være mellom 18 og 49 år.

Forsikringen opphører når du fyller 60 år.

Hva inngår i en uføreforsikring?

Skattefri engangsutbetaling X
Valgfri størrelse på forsikringssummen X
Økonomisk handlefrihet - bruk pengene på det du ønsker X
Tabellen er veiledende. Se vilkår for fullstendig oversikt.

Ofte stilte spørsmål

Uføreforsikringen kan ikke dekke tilfeller/hendelser som allerede har oppstått. Derfor bør du forsikre deg når du er frisk og rask.

Når du er ung, vil du fortsatt etablere deg. Kanskje har du akkurat kjøpt hus/leilighet og etablerer familie. Da vil økonomien din også være mer sårbar. Blir du arbeidsufør, vil inntekten din bli sterkt redusert.

Vi anbefaler deg å ta en titt på informasjon om arbeidsavklaringspenger og uføretrygd på NAV sine hjemmesider.

Etter at du har vært sykmeldt ett år, vil du gå over til arbeidsavklaringspenger (AAP) i en periode, før NAV kan vurdere om du er arbeidsufør. Vi tilbyr delutbetaling fra forsikringen når du får innvilget AAP. 

Når du blir erklært varig ufør av NAV, utbetales resten av forsikringserstatningen. Forsikringssummen du valgte da du kjøpte forsikringen tilsvarer erstatning for 100 % uførhet. Blir du f.eks. erklært 50 % ufør, utbetales 50 % av forsikringssummen, inkludert eventuell delutbetaling.

Du kan lese om hvordan NAV beregner arbeidsavklaringspenger på NAV sine nettsider. Dette vil uansett være betraktelig mindre enn det du i dag mottar i lønn.

Når du kjøper uføreforsikring velger du en forsikringssum. Hvor høy forsikringssum du bør velge avhenger av livssituasjonen din, for eksempel:

  • Hvor mye du tjener i dag. Hvis du har høy lønn vil du gå mest ned i inntekt dersom du blir ufør.
  • Om du har uførepensjon gjennom arbeidsgiver.
  • Hvor stort inntektstap kan økonomien din tåle. 

Er du usikker på hva du skal velge kan en rådgiver hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss på 21 62 26 00.

Vi må ha skriftlig bekreftelse på at du vil avslutte forsikringen. Dette gjør du ved å fylle ut et oppsigelsesskjema. Gjelder forsikringen din ektefelle/samboer må vedkommende signere skjemaet.