Hopp til innholdet

NJF - medlemsfordeler

Som medlem i Norsk Jernbaneforbund får du gunstige betingelser på blant annet forsikringer, boliglån og Grønt billån hos oss.

NJF får medlemsfordeler hos JBF

Fordeler som NJF-medlem

 • 15 % rabatt på alle forsikringer
 • JBF Ung til gunstig medlemspris - fra 110 kr i måneden
 • En av markedets beste boliglånsrenter
  • Boliglån for unge: fra 5,38 % nominell rente (fra 5,59 % effektiv rente)
  • Boliglån inntil 75 %: fra 5,60 % nominell rente (fra 5,83 % effektiv rente)
 • Grønt billån - 0,3 % lavere rente enn vanlig listepris
 • Kundeprogram Prioritert til 25 kr i måneden

Visste du at...

over 75 % av medlemmene i NJF har benyttet seg av medlemsfordelene ved å ha forsikringer sine hos oss?

Kollektive forsikringer

Om forsikringen

 • Gruppelivsforsikringen gir de etterlatte en engangsutbetaling dersom du eller din ektefelle/samboer dør.
 • Forsikringssummen utbetales selv om du også har andre livsforsikringer.
 • Man må ikke betale skatt av utbetalingen.
 • Forsikringen opphører dersom du melder deg ut av NJF eller når du fyller 75 år.
 • Forsikringssummens størrelse er avhengig av alder og familiesituasjon når forsikringstilfellet inntreffer.

Hvem får utbetalingen
Utbetalingen vil gå til ektefelle/samboer. Har dere felles barn under 21 år, får dere også et barnetillegg.

Er dere samboere, må dere ha hatt samme folkeregistrerte adresse i mer enn 2 år, for å få utbetaling. Dersom du ikke har ektefelle/samboer, går forsikringssummen til arvingene dine etter lov eller testament.

Vil du at noen andre enn ektefelle/samboer eller arving skal motta beløpet, må du sende inn en begunstigelse. Skjema for begunstigelse finner du lenger ned på siden.

Les mer om forsikringen og se forsikringssummer i vilkårene.

Om forsikringen

 • Forsikringen gir deg en engangsutbetaling dersom du skulle bli minimum 50 % varig ufør.
 • Utbetalingen er skattefri.
 • Forsikringssummen beregnes ut fra gruppelivsforsikringen.
 • Utbetaling avhenger av din alder og grad av uførhet.

Les mer om hva forsikringen dekker og forsikringssummer i vilkårene.

Om forsikringen

 • Ulykkesforsikringen dekker deg, samboer/ektefelle eller barn.
 • Forsikringen gir deg en engangsutbetaling ved død eller medisinsk invaliditet som følge av ulykke. I tillegg dekkes også behandlingsutgifter.
 • Utbetaling for medisinsk invaliditet er avhengig av alder og invaliditetsgrad.

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at det er begrensninger for noen sporter og fritidsaktiviteter. Begrensningene finner du i vilkåret.

Hvem får utbetalingen

Utbetalingen vil gå til ektefelle/samboer. Har dere felles barn under 21 år, får dere også et barnetillegg.

Er dere samboere, må dere ha hatt samme folkeregistrerte adresse i mer enn 2 år, for å få utbetaling. Dersom du ikke har ektefelle/samboer, går forsikringssummen til arvingene dine etter lov eller testament.

Vil du at noen andre enn ektefelle/samboer eller arving skal motta beløpet, må du sende inn en begunstigelse. Skjema for begunstigelse finner du lenger ned på siden.

Les mer om hva forsikringen dekker og forsikringssummer i vilkårene.

Forsikringen gjelder for deg som er NJF-medlem, og ektefelle eller samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Hvis tvisten er mellom medlemmer i husstanden, gjelder forsikringen for hovedforsikrede som er NJF-medlem.

Advokatforsikringen gir deg rett til inntil 15 timer juridisk rådgivning og bistand ved ulike privatrettslige tvister.

Du kan blant annet bruke advokatforsikringen til

 • Juridisk rådgivning på viktige områder i privatlivet, som for eksempel 
  • Familie- og barnerett
  • Arv
  • Kjøp av varer og håndverkertjenester, og privat kjøp/salg av varer
  • ID-tyveri
  • Førerkortbeslag
 • Bistand ved tvister innen rettsområder som for eksempel
  • Familie- og barnerett
  • Arverett
  • Forbrukerkjøp
  • ID-tyveri
  • Førerkortbeslag

Hvordan bruke advokatforsikringen

Det er Advokatfirma Kogstad Lunde & Co som behandler advokatforsikringen på vegne av JBF. Kontaktinformasjon: advokatforsikring@klco.no. Du også ringe på telefon 23 35 88 10.

Gode fordeler for NJF

Ofte stilte spørsmål

Nei, du meldes ut av den kollektive forsikringsavtalen når du melder deg ut av NJF.

Du vil få tilbud om en fortsettelsesforsikring på dødsfallforsikring og uføreforsikring med de samme forsikringssummene, uten å måtte sende inn helseerklæring. Våre rådgivere vil kontakte deg så fort vi har fått beskjed om at du er meldt ut av NJF.

De kollektive forsikringene er en avtale mellom NJF og JBF, og vil derfor ikke vises på Min side. Min side viser kun forsikringene du selv har kjøpt.

Ja, når du først har blitt kunde hos oss kan du være her så lenge du ønsker.

Ja det kan du. Du kan ha så mange personforsikringer du ønsker, på tvers av forsikringsselskaper.

Ved en skadehendelse vil du kunne få utbetaling fra alle personforsikringene dine. JBF har gode personforsikringer dersom du har ytterligere behov enn hva de kollektive dekker - som uføreforsikring, kritisk sykdomsforsikring, ulykkesforsikring og dødsfallforsikring.