Hopp til innholdet

NLF - medlemsfordeler

Er du medlem i Norsk Lokomotivførerforbund (NLF) får du gode fordeler på både bank og forsikring hos JBF.

NLF får gode fordeler i JBF

Gode fordeler som NLF-medlem

 • 15 % rabatt på alle forsikringer
 • En av markedets beste boliglånsrenter
  • Boliglån for unge: fra 5,38 % nominell rente (fra 5,59 % effektiv rente)
  • Boliglån inntil 75 %: fra 5,60 % nominell rente (fra 5,83 % effektiv rente)
 • Grønt billån - 0,3 % lavere rente enn vanlig listepris
 • Kundeprogram Prioritert til 25 kr i måneden

Kollektive forsikringer

Om forsikringen

 • Gruppelivsforsikringen gir de etterlatte en engangsutbetaling dersom du eller din ektefelle/samboer dør.
 • Forsikringssummen utbetales selv om du også har andre livsforsikringer.
 • Man må ikke betale skatt av utbetalingen.
 • Forsikringen opphører dersom du melder deg ut av NLF eller når du fyller 75 år.
 • Forsikringssummens størrelse er avhengig av alder og familiesituasjon når forsikringstilfellet inntreffer.

Hvem får utbetalingen
Utbetalingen vil gå til ektefelle/samboer. Har dere felles barn under 21 år, får dere også et barnetillegg.

Er dere samboere, må dere ha hatt samme folkeregistrerte adresse i mer enn 2 år, for å få utbetaling. Dersom du ikke har ektefelle/samboer, går forsikringssummen til arvingene dine etter lov eller testament.

Vil du at noen andre enn ektefelle/samboer eller arving skal motta beløpet, må du sende inn en begunstigelse. Skjema for begunstigelse finner du lenger ned på siden.

Les mer om forsikringen og se forsikringssummer i vilkårene.

Om forsikringen

 • Forsikringen gir deg en engangsutbetaling dersom du skulle bli minimum 50 % varig ufør.
 • Utbetalingen er skattefri.
 • Forsikringssummen beregnes ut fra gruppelivsforsikringen.
 • Utbetaling avhenger av din alder og grad av uførhet.

Les mer om hva forsikringen dekker og se forsikringssummer i vilkårene.

Om forsikringen

 • Ulykkesforsikringen dekker deg, samboer/ektefelle eller barn.
 • Forsikringen gir deg en engangsutbetaling ved død eller medisinsk invaliditet som følge av ulykke. I tillegg dekkes også behandlingsutgifter.
 • Utbetaling for medisinsk invaliditet er avhengig av alder og invaliditetsgrad.
 • Vi vil gjøre deg oppmerksom på at det er begrensninger for noen sporter og fritidsaktiviteter. Se vilkåret for oversikt.

Hvem får utbetalingen
Utbetalingen vil gå til ektefelle/samboer. Har dere felles barn under 21 år, får dere også et barnetillegg.

Er dere samboere, må dere ha hatt samme folkeregistrerte adresse i mer enn 2 år, for å få utbetaling. Dersom du ikke har ektefelle/samboer, går forsikringssummen til arvingene dine etter lov eller testament.

Vil du at noen andre enn ektefelle/samboer eller arving skal motta beløpet, må du sende inn en begunstigelse. Skjema for begunstigelse finner du lenger ned på siden.

Les mer om hva forsikringen dekker og se forsikringssummer i vilkårene.

Gode fordeler for NLF

Ofte stilte spørsmål

Nei, du meldes ut av den kollektive forsikringsavtalen når du ikke lenger er medlem av NLF.

Du vil få tilbud om en fortsettelsesforsikring på dødsfallforsikring og uføreforsikring med de samme forsikringssummene, uten å måtte sende inn helseerklæring. Våre rådgivere vil kontakte deg når vi har fått beskjed om at du er meldt ut av NLF.

De kollektive forsikringene er en avtale mellom NLF og JBF, og vises derfor ikke på Min side.

På Min side vil du kun se forsikringene du selv har kjøpt.

Ja, når du først har blitt kunde hos oss kan du være her så lenge du ønsker.