Hopp til innholdet
Helge Dalen
Konsernsjef Helge Dalen
Nyhet

Historisk godt resultat for JBF

JBF leverer et av sine beste årsresultat gjennom tidene.

Finanskonsernet, som består av forsikringsselskapet JBF Forsikring og sparebanken JBF Bank, endte på et resultat før skatt på 407,9 millioner kroner, mot 314,6 millioner kroner i 2020.

– God drift, høy finansavkastning og økt vekst gjorde at vi leverte et av våre beste årsresultat noensinne. De to selskapene i konsernet samarbeider stadig tettere, noe som bidrar til vekst, fornøyde kunder og mer effektiv drift. Resultatene er et bevis på at vi lykkes med vår strategi, sier konsernsjef Helge Dalen i JBF.

Høy finansavkastning i JBF Forsikring

Resultatet før skatt i JBF Forsikring endte på 287,2 millioner kroner, mot 225,4 millioner kroner i 2020. Det forsikringstekniske resultatet var 86,6 millioner kroner, mot 99,9 millioner kroner i 2020.

– I Forsikring preges resultatet av meget god drift. Finansavkastningen styrket selskapets resultat med i overkant av 200 millioner kroner. Lav skadeprosent, som i stor grad må kunne tilskrives pandemien, er også en viktig årsak til de solide resultatene, sier Dalen.

Forsikringsproduktene til JBF har i en årrekke kun vært tilgjengelig for ansatte innen jernbanerelaterte selskaper og deres familier. I januar 2022 inngikk JBF samarbeidsavtale med Revisorforeningen. Dette gir muligheter for ytterligere vekst fremover.

– Det nye samarbeidet markerer en milepæl i vår nye vekststrategi, der vi vurderer samarbeid med bestemte kundegrupper også utenfor jernbanerelaterte selskaper. Vi er eid av våre kunder, og samarbeidet vil styrke vår konkurransekraft ytterligere, påpeker Dalen.

Tar markedsandeler i JBF Bank

JBF Banks resultat før skatt utgjorde 120,6 millioner kroner, mot 89,2 millioner kroner i 2020. Utlånsporteføljen til banken, som også inkluderer lån via Eika Boligkreditt, var på 15,8 milliarder kroner ved utgangen av året.

– JBF Bank tar stadig markedsandeler, og det er gledelig å se at vi har økt utlånsporteføljen med hele 10,1 % i 2021. Vi opplever at mange av våre forsikringskunder har valgt å flytte lånene sine til oss, noe som bekrefter at vi er konkurransedyktige. I 2021 har banken også inngått et samarbeid med Boligbanken ASA om syndikering av lån. Dette bidrar positivt til veksten, sier Dalen.

Konsernstyret anbefaler et utbytte på 7,5 kroner (7 kroner) per egenkapitalbevis.

Publisert 17. mars 2022

Les andre nyheter