Hopp til innholdet
Vi følger Åpenhetsloven i JBF.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven handler om at virksomheter skal respektere anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter – både i egen virksomhet og blant leverandører. Vi i JBF skal være åpne og transparente om vårt arbeid med Åpenhetsloven, for at du som kunde skal vite hvilken påvirkning JBF har på omverden og gjennom vår verdikjede.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les mer om åpenhetsloven her.

Hvordan jobber vi?

1. Vi stiller høye krav

Vi utfører aktsomhetsvurderinger for å minimere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og anerkjente prinsipper og rammeverk for klima og miljø. Dette gjelder både internt i vårt konsern og hos våre forretningspartnere.

2. Vi starter med oss selv

I JBF aksepterer vi ikke brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og anerkjente prinsipper og rammeverk på klima/miljø. Derfor foretar vi en årlig aktsomhetsvurdering av konsernet.

3. Vi stiller krav til våre leverandører og forretningspartnere

Vi er åpne og transparente om vårt arbeid med bærekraft, for at du som kunde skal vite hvilken påvirkning JBF har på omverden gjennom vår verdikjede.

JBF arbeider aktivt for å ha en ansvarlig verdikjede. Ved å inngå avtaler med andre virksomheter, åpner man også for økt bærekraftsrisiko. Derfor aktsomhetsvurderer vi nye avtaler for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og/eller anerkjente prinsipper og rammeverk for klima/miljø. Vi gjennomgår også eksisterende avtaler løpende.

4. Vi stiller krav til virksomheter vi investerer i

JBF skal sikre ansvarlig og bærekraftig eierskap. Vi skal ikke investere i selskap som etikkrådet i Statens pensjonsfond utland fraråder. Videre ønsker vi at våre forvaltere investerer bærekraftig (ESG) der det lar seg gjøre og at de legger FNs bærekrafts mål til grunn.