Hopp til innholdet
Vi er miljøfyrtårnsertifisert

JBF er Miljøfyrtårnsertifisert

Vi ble miljøfyrtårnsertifisert for første gang i 2021. For oss er det å bli sertifisering som et Miljøfyrtårn et viktig mål på veien mot å bli en mer bærekraftig bedrift, og et bevis på at vi tar bærekraft på alvor.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som er støttet av Miljøverndepartementet og godkjent av EU. Gjennom sertifiseringen får bedriften gode verktøy for å gjennomføre effektive miljøforbedringer, som også bidrar mot å oppnå FNs bærekraftsmål.

Miljø og bærekraft har lenge vært viktig for oss i JBF. Når vi nå har blitt godkjent som Miljøfyrtårnbedrift, er det et kvalitetsbevis på at vi jobber godt og kontinuerlig med å redusere effektene vår drift har på miljøet.

– Det er verdifullt og viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert, forteller Rolf Kristian Kofoed, investerings- og bærekraftsansvarlig i JBF. Å være miljøfyrtårnsertifisert betyr at vi tar miljøet på alvor og setter det i fokus i bedriften. Sertifiseringen legger grunnlaget for at vi enklere kan bli mer bærekraftige og grønnere.

– Vi jobber kontinuerlig med å ha en "grønn" finansportefølje, som innebærer at vi investerer i selskap som har lavere karbonfotavtrykk og en høy bærekraftscore. Vi har også grønne spareprodukter, som betyr at kundene våre har mulighet til å sette sparepengene sine i fond som utgjør en forskjell for både miljø og samfunn, forteller Rolf Kristian videre.

Helge Dalen og Rolf Kristian Kofoed i JBF.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Konsernsjef Helge Dalen understreker at sertifiseringen er med på å støtte oppunder arbeidet JBF har i fokus.

– Miljøfyrtårnsertifisering er en god ordning, som hjelper oss med å ha den riktige dokumentasjonen og prosessene internt, og er et godt utgangspunkt for videre bærekraftsarbeid. I tillegg til grønn finansportefølje går vi også i dybden på elementer innen arbeidsmiljø, miljøpolicy, innkjøpsrutiner, avfallshåndtering og energibruk, forteller Helge.

JBF vil årlig publisere en klima- og bærekraftsrapport som kunder og interessenter kan lese, slik at man kan se at vi er med på å bidra til den grønne omstillingen. Vi tar et aktiv ansvar for miljøet!

JBF Kristiansand fikk Miljøfyrtårndiplom overrekt av ordfører Jan Oddvar Skisland 8. mars 2022.