Hopp til innholdet

Kundevalgmøte

Informasjon om kundevalgmøte finner du her.

Kundevalgmøte i JBF

Valgmøte for å velge medlemmer til generalforsamling i JBF Sparebank og i JBF Forsikring Gjensidig, ble holdt 18. mars 2024.

Sted: JBFs hovedkontor, Rosenkrantz' gate 21, 0160 Oslo.
Tid: Mandag 18. mars, kl. 15:00.

Om kundevalget

  • I generalforsamlingen for JBF Sparebank møter representanter for bankens kunder, egenkapital-beviseiere og ansatte. Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Lokomotivførerforbund (NLF) og Jernbanepensjonistenes Forbund oppnevner hver ett av kundemedlemmene.
  • I generalforsamlingen for JBF Forsikring Gjensidig møter representanter for selskapets kunder og ansatte. Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Jernbanepensjonistenes Forbund oppnevner hver ett av kundemedlemmene.
  • På valgmøtet skal det velges medlemmer og varamedlemmer som vil være representanter for kundene til generalforsamlingene.
  • Funksjonstid for medlemmer og varamedlemmer er 4 år.

Slik foreslår du kandidater

Er du kunde i JBF og over 18 år kan du fremme forslag på kandidater, og være med og stemme i valgmøtet. Fristen for å fremme forslag er 4. mars 2024. Forslaget kan sendes til hr@jbf.no. Forslaget må inneholde navn, fødselsdato og adresse, og merk gjerne e-post med ”Kundevalg 2024”.

Valgkomitéene for generalforsamlingene vil foreslå kandidater til valgmøtet. Valgkomitéenes innstilling vil bli lagt ut på JBFs hjemmeside senest 11. mars 2024. De som skal velges må være kunde i respektiv virksomhet og over 18 år.

Hva skjer på valgmøtet

På valgmøtet vil det bli gitt informasjon om virksomhetenes utvikling, status og planer. Det vil bli enkel servering.

Valgmøtet holdes sammen med valgmøtet for egenkapitalbeviseiere i JBF Sparebank.

Oversikt over generalforsamlingenes nåværende medlemmer, vedtekter og valginstrukser vil legges under.