Hopp til innholdet
Husk å ha god forsikring på sykkelen din.

Er sykkelen din godt nok forsikret?

Blir sykkelen din stjålet, kan tapet bli dekket av innboforsikringen din. Men har du en råflott sykkel av høy verdi, bør du vurdere om det er nødvendig med en egen forsikring på sykkelen din.

En sykkel skal brukes, og er et supert fremkomstmiddel på korte og lange strekninger. De siste årene har også elsykkel blitt en hit, men er ofte en god del dyrere enn en vanlig bysykkel. Tall fra Finans Norge viser at det hvert år meldes inn mellom 10 000 og 12 000 sykkeltyverier til forsikringsselskapene. Derfor bør du sjekke om du har riktig og god nok dekning for sykkelen din – slik at du er sikret både for skader og tyveri.

Hva dekker innboforsikringen?

Innboforsikring dekker tyveri av sykkel. Dersom du har en standard innboforsikring, er erstatningen begrenset til 15 000 kroner per sykkel uavhengig av skadested. Forsikringen gjelder i Norden.

Dersom du har en super innboforsikring, er beløpsgrense for tyveri av sykkel utvidet til 50 000 kroner per sykkel. Dekningen er utvidet til hele verden. Det er viktig å huske på at det er krav til at sykkelen skal være forsvarlig låst når den ikke er i bruk. Egenandel på innbo og løsøre finner du på i forsikringsbeviset ditt på Min side. Ved tyveri av sykkel, hvor sykkelen er registrert i et godkjent sykkelregister, reduseres egenandelen med 2 000 kroner.

Hva dekker egen verdiforsikring på sykkel?

Tegner du egen verdiforsikring på sykkelen din, er det en mer omfattende forsikring som gjelder i hele verden. Verdiforsikringen avtales spesifikt for sykkelen din, og du kan ta høyde for eventuelt ekstrautstyr i forsikringssummen. Forsikringen dekker, i tillegg til tyveri, plutselige og uforutsette skader – som kan påføres sykkelen ved velt eller kollisjon. 

Egenandelen for verdiforsikring er på 1 000 kroner. Forsikringen dekker ikke feil og mangler. For fullstendig beskrivelse av hva som dekkes, anbefaler vi deg å lese vilkårene for verdiforsikring.

Verdiflexforsikring omfatter ikke sykkel.