Bilforsikring

Velg bilforsikringen som passer best for deg. Forsikringen skal sikre ditt bilbehov og sørge for at det økonomiske tapet ikke blir for stort hvis det skjer en skade.
  • Valgfri maskinskadeforsikring frem til bilen er 15 år
  • Parkeringsskade uten bonustap
  • Veihjelp fra Falck – også rett utenfor boligen din
Logg inn og kjøp bilforsikring

Om bilforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Superkasko Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade  
Forsikringen omfatter skade på motor, girkasse, drivverk, batteripakke, elektronisk hovedstyreenhet (ECU), ledningsnett og styreenhet tilhørende el- og hybridbilers batteripakker som skjer plutselig og uforutsett. Maskinskadeforsikring gjelder frem til bilen er 15 år fra første gangs registrering og den har kjørt mindre enn 200.000 km. 
Valgfri      
Nøkkelforsikring 
Mister du eller skader bilnøkkelen din, kan det være kostbart å skaffe ny. Med Superkasko får du dekket inntil 20 000 kr for tapt eller skadet nøkkel.  
X      
Bagasjeforsikring  
Dekker personlig løsøre som blir stjålet fra bilen eller skade på bagasje ved en kaskoskade med opptil 10.000 kr.  
X    
Utvidet sum for fastmontert utstyr og spesiallakk
Forsikringssum for lovlig fastmontert utstyr og spesiallakk er utvidet til å dekke inntil 20 000 kr.
 X      
Parkeringsskade uten bonustap 
Dekker reparasjon av kaskoskader på opptil 20 000 kr uten bonustap på biler som er under 8 år gamle, dersom bilen blir skadet mens den er parkert. Det forutsettes at skadevolderen er ukjent og at tid og sted er kjent. 
     
Utvidet totalskadegaranti
Hvis bilen din er under 3 år og ikke har kjørt mer enn 100 000 km, får du en helt ny bil dersom utgiftene til reparasjon overstiger 60 % av bilens nypris. Det forutsettes at du kjøpte bilen som fabrikkny.
X    
Tap av forskuddsleie for leasingbiler
Har du betalt forskuddsleie for leasing, kan du få erstattet dette hvis bilen blir totalskadet eller stjålet. Forskuddsleien erstattes ikke dersom eksisterende leasingavtale blir overført til et nytt kjøretøy. Erstatningen reduseres i takt med leasingperioden.
X      
Leiebil i 30 dager
Dekker leiebil i normal reparasjonstid når bilen er på verksted og skaden dekkes av forsikringen, unntatt ved glassrute- og redningsskade.
Du har mulighet for større leiebil enn kaskoforsikringen gir. Tar du ikke ut leiebil ved skade, får du utbetalt 250 kr dagen i normal reparasjonstid.
X      
Leiebil i 10 dager
Dekker leiebil i normal reparasjonstid når bilen er på verksted og skaden dekkes av forsikringen, unntatt ved glassrute- og redningsskade.
  Valgfri    
Skadeverk 
Dekker skader som andre påfører bilen din.
X X    
Utforkjøring og velt
Dekker skader som oppstår som følge av utforkjøring og velt. Noen ganger kan dette skyldes forhold som er utenfor førerens kontroll, som for eksempel plutselig glatte veier.
X X    
Kollisjon
Kolliderer du med en annen bil, dekkes skaden på motpartens bil dersom det er du som har skyld i kollisjonen. Du må ha kaskoforsikring for å få dekket skader på egen bil.
X X    
Annen plutselig skade
Omfatter andre plutselige hendelser som skyldes ytre påvirkning. For eksempel et tre som faller over og skader bilen din. 
X X    
Veihjelp i Europa
Dekker veihjelp ved driftsstopp/havari gjennom Falck. Dette gjelder også hvis bilen ikke vil starte hjemme.
X X X  
Glass
Dekker skader på bilens utvendige glassruter (inkludert takluke av glass/pleksiglass og glasstak).
X X X  
Brann og tyveri
Dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon, samt skade ved tyveri, forsøk på tyveri og skader i forbindelse med tyveriforsøk.
X X X  
Fører- og passasjerulykke
Gir erstatning ved død og medisinsk invaliditet som følge av et trafikkuhell.
X X X X
Rettshjelp
Erstatter utgifter til egen advokat ved tvist hvor du er involvert som personlig eier eller fører av kjøretøyet. Erstatningen er begrenset til 100.000 kr.
X X X X
Ansvar
Denne forsikringen er lovpålagt og erstatter skade som du påfører personer (inklusiv deg selv) og eller ting/eiendeler som tilhører andre.
X X X X

Ønsker du et godt tilbud på bilforsikring?

Legg igjen navn, e-post og telefonnummer så tar vi kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på at vi kun kan gi tilbud dersom du oppfyller medlemsbestemmelsene våre.
Vennligst fyll ut navn
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst godta betingelsene