Bobilforsikring

Å feriere med bobil gir deg friheten til å ta ferien dit du vil langs langstrakte veier. Sørg for å ha en god forsikring som sørger for at det økonomiske tapet ikke blir for stort hvis noe skjer med bobilen din.
  • Super dekker løsøre inntil 50 000 kr
  • Super dekker alternativ overnatting
  • Veihjelp i hele Europa
Logg inn og kjøp bobilforsikring

Om bobilforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Superkasko Kasko Delkasko Ansvar
Motorskade 
Forsikringen omfatter skade på motor, girkasse, drivverk, batteripakke og elektronisk hovedstyreenhet (ECU) som skjer plutselig og uforutsett. Maskinskadeforsikring gjelder frem til bobilen er 15 år fra første gangs registrering og den har kjørt mindre enn 200 000 km. 
X      
Nøkkelforsikring 
Mister du eller skader bobilnøkkelen din, kan det være kostbart å skaffe ny. Med Superkasko får du dekket inntil 20 000 kr for tapt eller skadet nøkkel, uten egenandel.
X      
Utvidet løsøresum 
Superkasko dekker løsøre/bagasje inntil 50 000 kr, med mulighet for videre utvidelse. 
X  
Alternativ overnatting 
Dersom en påbegynt ferietur ikke lar seg fortsette som følge av driftsstans eller tyveri av bobilen, dekkes utgifter til alternativ overnatting og/eller reise med inntil 1 500 kr per dag til bobilen er reparert, begrenset til 10 dager. 
X  
Skadeverk
Dekker skadeverksskader som andre påfører bobilen din. 
X X    
Utforkjøring 
Dekker skader som oppstår som følge av utforkjøring og velt. Noen ganger kan dette skyldes forhold som er utenfor førerens kontroll, som for eksempel plutselig glatte veier. 
X X    
Kollisjon
Kolliderer du med et annet kjøretøy, dekkes skaden på motpartens kjøretøy, dersom det er du som har skyld i kollisjonen. Du må ha kaskoforsikring for å få dekket skader på egen bobil. 
X X    
Annen plutselig og uforutsett skade
Omfatter andre plutselige og uforutsette hendelser som skyldes ytre påvirkning. For eksempel et tre som faller over og skader bobilen din.
X X    
Veihjelp i Europa 
Dekker veihjelp ved driftsstopp/havari gjennom Falck. Dette gjelder også hvis bobilen ikke vil starte hjemme. 
X X X  
Glass 
Dekker skader på bobilens utvendige glassruter (inkludert takluke av glass/pleksiglass og glasstak). 
X X X  
Brann og tyveri 
Dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon, samt skade ved tyveri, forsøk på tyveri og skader i forbindelse med tyveriforsøk. 
X X X  
Fører- og passasjerulykke
Gir erstatning ved død og medisinsk invaliditet som følge av et trafikkuhell. 
X X X X
Rettshjelp
Erstatter utgifter til egen advokat ved tvist hvor du er involvert som personlig eier eller fører av kjøretøyet. Erstatningen er begrenset til 100.000 kr. 
X X X X
Ansvar 
Denne forsikringen er lovpålagt og erstatter skade som du påfører personer (inklusive deg selv) og eller ting/eiendeler som tilhører andre. 
X X X X

Ønsker du et godt tilbud på bobilforsikring?

Legg igjen navn, e-post og telefonnummer så tar vi kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på at vi kun kan gi tilbud dersom du oppfyller medlemsbestemmelsene våreEr du eksisterende kunde kan du gå inn på Min side for å sjekke pris og kjøpe forsikring.
Vennligst fyll ut navn
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst godta betingelsene