Snøscooterforsikring

Eier du en snøscooter? Da bør du ha en god forsikring slik at du kan nyte snøfylte turer. Snøscooterforsikringen ivaretar ditt forsikringsbehov og sørger for at det økonomiske tapet ikke blir for stort hvis det skjer en skade.
  • Du kan velge mellom ansvar, delkasko og kasko
  • Ansvarsforsikring er alltid inkludert
  • Kasko inkluderer hærverk, velt og kollisjon
Logg inn og kjøp snøscooterforsikring

Om snøscooterforsikring


Kasko Delkasko Ansvar
Hærverk  
Dekker hærverksskader som andre påfører snøscooteren din.  
X    
Utforkjøring og velt  
Dekker skader som oppstår som følge av utforkjøring og velt. Noen ganger kan dette skyldes forhold som er utenfor førerens kontroll. 
X    
Kollisjon  
Dekningen omfatter skader på eget kjøretøy, selv om du er skyld i kollisjonen. 
X
Andre skader  
Andre skader på egen snøscooter som følge av plutselige og uforutsette hendelser med ytre påvirkning.  
X
Glass  
Dekker skader på snøscooterens rute.  
X X  
Brann og tyveri  
Dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon, samt skade ved tyveri, forsøk på tyveri og skader i forbindelse med tyveriforsøk.  
X X  
Fører- og passasjerulykke  
Gir erstatning ved død og medisinsk invaliditet som følge av et uhell.  
X X X
Rettshjelp  
Erstatter utgifter til egen advokat ved tvist hvor du er involvert som personlig eier eller fører av kjøretøyet. Erstatningen er begrenset til 100.000 kr.  
X X X
Ansvar  
Denne forsikringen er lovpålagt og erstatter skade som du påfører personer (inklusiv deg selv) og eller ting/eiendeler som tilhører andre.  
X X X

Ønsker du et godt tilbud på forsikring av snøscooter?

Legg igjen navn, e-post og telefonnummer så tar vi kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på at vi kun kan gi tilbud dersom du oppfyller medlemsbestemmelsene våreEr du eksisterende kunde kan du gå inn på Min side for å sjekke pris og kjøpe forsikring.
Vennligst fyll ut navn
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst godta betingelsene
ATV i skogen. Foto

Ny lov om forsikringsplikt og kjøretøy

Den 1. januar 2021 kom en endring i bilansvarsloven (BAL), som sier at også kjøretøy som ikke er registreringspliktige må ha ansvarsforsikring når de er i bruk. Her kan du lese om hvordan denne endringen kan påvirke deg og kjøretøy du eier.