Traktorforsikring

Har du en traktor for privat bruk? Da bør du ha en god forsikring så du kan bruke traktoren din ubekymret. Traktorforsikringen ivaretar ditt forsikringsbehov og sørger for at det økonomiske tapet ikke blir for stort hvis det skjer en skade.
  • Forsikring av traktor og ATV til fritidsbruk
  • Kasko dekker velt, utforkjøring, kollisjon og hærverk
  • Tilleggsutstyr kan medforsikres med samme dekning som traktor
Logg inn og kjøp traktorforsikring

Om traktorforsikring


Kasko Delkasko Ansvar
Hærverk  
Dekker hærverksskader som andre påfører traktoren din.  
X    
Utforkjøring og velt  
Dekker skader som oppstår som følge av utforkjøring og velt. Noen ganger kan dette skyldes forhold som er utenfor førerens kontroll, som for eksempel plutselig glatte veier.  
X    
Kollisjon  
Kolliderer du med et annet kjøretøy, dekkes skaden på motpartens kjøretøy dersom det er du som har skyld i kollisjonen. Du må ha kaskoforsikring for å få dekket skader på egen bil.  
X
Andre skader 
Andre skader på egen traktor som følge av plutselige og uforutsette hendelser med ytre påvirkning.  
X
Glass  
Dekker skader på traktorens utvendige glassruter (inkludert takluke av glass/pleksiglass og glasstak).  
X X  
Brann og tyveri  
Dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon, samt skade ved tyveri, forsøk på tyveri og skader i forbindelse med tyveriforsøk.  
X X  
Fører- og passasjerulykke  
Gir erstatning ved død og medisinsk invaliditet som følge av et trafikkuhell. Passasjerulykke dekkes kun for mopedbil. For mopeder er kun førerulykke inkludert.  
X X X
Rettshjelp  
Erstatter utgifter til egen advokat ved tvist hvor du er involvert som personlig eier eller fører av kjøretøyet. Erstatningen er begrenset til 100.000 kr.  
X X X
Ansvar  
Denne forsikringen er lovpålagt og erstatter skade som du påfører personer (inklusiv deg selv) og eller ting/eiendeler som tilhører andre.  
X X X

ATV i skogen. Foto

Ny lov om forsikringsplikt og kjøretøy

Den 1. januar 2021 kom en endring i bilansvarsloven (BAL), som sier at også kjøretøy som ikke er registreringspliktige må ha ansvarsforsikring når de er i bruk. Her kan du lese om hvordan denne endringen kan påvirke deg og kjøretøy du eier.