Hopp til innholdet

Om barneforsikringen

En barneforsikring kan gi deg økonomisk støtte hvis barnet ditt blir sykt eller skadet. Forsikringen kan også gi barnet en god start på voksenlivet hvis barnet skulle bli ufør.

Foreldre kan kjøpe barneforsikring til barn mellom tre måneder og 18 år. Forsikringen opphører når barnet fyller 26 år.

Forsikringen skal dekke uforutsette hendelser. Derfor må du fylle ut en helseerklæring når du kjøper forsikringen. Finnes det symptomer som gir økt risiko for uførhet, sykdom eller død, kan du få begrenset dekning (reservasjon) eller avslag.

Hva inngår i barneforsikringen?

Invaliditet ved sykdom og ulykke X
Behandlingsutgifter ved ulykke X
Dødsfall X
Alvorlige utvalgte sykdommer X
Dagpenger ved sykehusopphold X
Tilpasning av bolig X
Pleie og omsorg X
Uførekapital Valgfri
Tabellen er veiledende. Se vilkår for fullstendig oversikt.

Ofte stilte spørsmål

Barneforsikringen varer frem til året barnet fyller 26 år. Du vil bli informert ett år før, i forsikringsdokumentene vi sender deg ved fornyelsen din.

Offentlige støtteordninger er gode, men dekker ikke alle utgiftene du kan få hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, blir alvorlig sykt eller arbeidsufør. Mange av dekningene er tillegg til det du får dekket fra NAV, blant annet dekning for å være med barnet på sykehus. Barneforsikringen hjelper deg med det økonomiske, slik at du kan fokusere på barnet.

Legger du til uførekapital i forsikringen, vil du kunne gi barnet ditt en ekstra støtte inn i voksenlivet om barnet blir ung ufør.

Skulle det verst tenkelige skje, og barnet ditt dør, er gravferdsstønaden fra NAV svært lav. Begravelser er svært kostbare, og med utbetaling fra barneforsikringen vil du kunne ta et verdig farvel.

Forsikring for død og alvorlig sykdom kan videreføres med de samme forsikringssummene, uten at du må sende inn ny helseerklæring. Har barneforsikringen også dekning for uførekapital, kan denne også videreføres. Forsikringen må da stå på "barnets" eget kundeforhold.

Forsikringssummene fra barneforsikringen er forholdsvis lave for etablerte voksne, så vi anbefaler alltid en samtale med rådgiver for å se på forsikringssummene.

G er en forkortelse for folketrygdens grunnbeløp. Denne endrer seg hvert år, og du finner gjeldende sum på NAV sine nettsider.

For å si opp forsikringen må du sende inn et oppsigelsesskjema.

Last ned oppsigelsesskjemaet som du finner under tabellen, og følg instruksjonene der.

Har du barn bør du vurdere barneforsikring.

Er det nødvendig med barneforsikring?

Les mer