Hopp til innholdet

Du kan ikke erstattes, men inntekten din kan. En dødsfallsforsikring gir de etterlatte viktig økonomisk trygghet til å nedbetale gjeld og opprettholde levestandarden.

Hvorfor bør du ha dødsfallforsikring?

For de fleste familier blir de økonomiske konsekvensene av et dødsfall store. Utbetaling fra en dødsfallsforsikring vil redusere de økonomiske bekymringene for de etterlatte. En slik utbetaling kan for eksempel brukes til å nedbetale gjeld, slik at man kan beholde hus og hjem.

Om dødsfallforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved dødsfall.

Forsikringen skal dekke uforutsette hendelser. Derfor må du fylle ut en erklæring om egen helse når du kjøper forsikringen. Foreligger det symptomer som gir økt risiko for død, kan du få tillegg i prisen eller avslag.

Hvilken forsikringssum skal jeg velge?

Hvilken forsikringssum du velger for dødsfallforsikringen, avhenger av livssituasjonen din. Vi anbefaler deg å snakke med en av våre rådgivere, som ser på hva som vil passe for deg og dine.

Nyttig å vite

Dødsfallforsikring kan kjøpes fra du er 18 år til og med fylte 69 år.

Forsikringen opphører når du fyller 80 år.

Hva inngår i en dødsfallforsikring?

Skattefri engangsutbetaling ved død X
Valgfri mottaker av utbetalingen X
Valgfri størrelse på forsikringssummen X

Ofte stilte spørsmål

Du bestemmer selv hvem som skal motta utbetalingen etter ditt dødsfall. Ønsker du utbetaling til andre enn ektefelle eller arvinger, kan du opplyse om det når du kjøper forsikringen.

Dødsfallforsikringen utbetales til gjenlevende ektefelle, hvis du ikke har oppgitt andre mottakere. Er du ikke gift, vil utbetalingen gå til dine arvinger etter arveloven eller etter et eventuelt testamente. Du kan lese om alt som har med arv å gjøre på nettsidene til Norges domstoler.

Om du ønsker at andre enn ektefelle/arvinger skal motta utbetalingen, oppgir du disse mottakerne i det som kalles en begunstigelse. Samboer er ikke likestilt med ektefelle, og du må derfor sende inn begunstigelse om din samboer skal motta utbetalingen. Du kan ha flere personer med i en begunstigelse.

Hvis livssituasjonen eller arbeidssituasjonen din endrer seg, kan det være lurt å tilpasse forsikringssummene for personforsikringene dine.

Ønsker du å øke summene, må du ta kontakt med en rådgiver, som vil gi deg tilbud. Du må sende inn helseerklæring for økningen. 

Vi anbefaler deg alltid å ta en prat med en rådgiver før du setter ned forsikringssummen for personforsikringer. Det er viktig å ha summer som er riktige for deg og din livssituasjon. Før vi kan sette ned summen, trenger vi en skriftlig bekreftelse på e-post eller fra kontaktskjema på Min side, for å sikre at det ikke har blitt noen misforståelser.

Skal du endre hvem som er begunstiget (hvem som mottar utbetalingen), eller du skal trekke fra én eller flere personer, må du sende inn et nytt begunstigelsesskjema.

Skal du fjerne alle begunstigede, og ikke legge til andre, sender du inn et eget skjema for dette.

Informasjonen om din livssituasjon som ble registrert i forsikringsavtalen din, har ingen betydning for verken pris eller en eventuell skadesak. Denne informasjonen ble hentet inn for å kunne anbefale forsikringssum.

Har livssituasjonen din endret seg, for eksempel hvis du har fått barn, bør du ta en prat med en rådgiver for å se om du bør øke forsikringssummene.

Når du har sendt inn helseerklæringen din, settes den i kraft midlertidig mens helseerklæringen din behandles. Da vil du begynne å betale for forsikringen også.

De fleste forsikringsselskapene har en avtale om rett til gjenopptak. Det betyr at du kan si opp forsikringen i det forrige selskapet når forsikringen settet midlertidig i kraft hos oss. Får du avslag, reservasjon eller tillegg på forsikringen hos oss, kan du gjenopprette den forsikringen du hadde i det forrige selskapet uten å sende inn ny helseerklæring. Sjekk at selskapet har denne avtalen, før du sier opp forsikringen.
Du må sende oss en skriftlig bekreftelse på at du vil avslutte forsikringen. Dette gjør du ved å fylle ut et oppsigelsesskjema. Gjelder forsikringen din ektefelle/samboer må vedkommende signere skjemaet.

Ja, med én gang dødsfallforsikringen startes, får du en egen faktura for forsikringen. Har du kjøpt flere person- og barneforsikringer, får du én faktura per forsikring. Ved neste betalingsforfall, vil fakturaene samles med fakturaen for resten av forsikringene dine.

I noen tilfeller, ofte dersom du er helt ny kunde, kan det ta noe tid før alle forsikringene blir samlet på samme faktura. Da kan det hende du får separate fakturaer i en periode. 

Du ser alltid totalt skyldig beløp på Min side.

4 gode grunner til å ha personforsikring

4 gode grunner til å vurdere personforsikring

Les mer
Viktig å vite om dødsfallforsikring og arv

Sikre familien din – viktig å vite om arv og dødsfallsforsikring

Les mer