Hopp til innholdet
Viktig å vite om dødsfallforsikring og arv

Sikre familien din – viktig å vite om arv og dødsfallsforsikring

Død og arv er ikke de mest lystbetonte samtaleemnene i en familie, men det er avgjørende for familiens trygghet å ta praten om arv og dødsfallsforsikring. Det er lurt å se på hva som skjer med økonomien om du eller partneren din skulle dø – før det er for sent.

Opplever du et dødsfall i familien, kan arveoppgjøret skape familiekonflikter og sterke følelser. I denne vanskelige tiden er det viktig å få oversikt over utestående gjeld, eiendeler og verdier som skal fordeles blant ektefelle, samboer, barn og øvrig familie.

Hvem arver egentlig?

Mange tenker at ektefellen arver det meste etter sin partner, men dette er ikke alltid tilfelle. Den norske arveloven sikrer først og fremst arv til barna dine. Er du gift, har den gjenlevende ektefellen krav på et minimumsbeløp.

Er dere samboere, er bildet et helt annet. Har dere felles barn, har samboeren arverett, men ikke mer enn 4 ganger grunnbeløpet (G). Har dere ikke felles barn, har samboeren ingen arverett i det hele tatt. Derfor er det viktig å ha en god dødsfallsforsikring om du har samboer.

På nettsidene til Norges domstoler får du gode forklaringer på arveloven. Ta en titt på dem her.

Hvorfor bør du ha dødsfallsforsikring?

Dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling av ønsket forsikringssum til etterlatte ved forsikringstakers død. Utbetalingen går til gjenlevende ektefelle, hvis du ikke har oppgitt noen andre som mottakere, og det regnes ikke som arv.

Med en dødsfallsforsikring kan du sørge for at partneren din får økonomisk støtte til å dekke utgifter, inkludert eventuelle utbetalinger av arv til barn. Den som sitter igjen, skal kunne betjene lån og faste kostnader når man plutselig sitter igjen med én inntekt. Dødsfallsforsikring er den beste måten å sikre at din ektefelle eller samboer kan fortsette å bo der dere bor i dag.

Livssituasjoner der du bør vurdere dødsfallsforsikring

Det er flere livssituasjoner der behovet for dødsfallsforsikring er større. Du bør vurdere dødsfallsforsikring dersom

  • du deler gjeld og andre kostnader med en annen
  • du og partneren din har felles barn
  • du har særkullsbarn fra tidligere forhold og har blitt samboer/gift på nytt

Når du kjøper dødsfallsforsikring, tar du ansvar for den økonomiske fremtiden til familien din. Vi har dyktige rådgivere som kan hjelpe deg med hva du bør gjøre ut fra din situasjon. Ta forsikringspraten i dag – hos oss er du i trygge hender.