Hopp til innholdet

Hunden er menneskets beste venn, som trenger like mye oppfølging som oss. Med en god hundeforsikring får du dekning for ulike typer skader og sykdommer.

Dødsfall og nedsatt bruksverdi gjelder i hele verden. Veterinærutgifter gjelder i Europa.

Ved forsikringssum over 15 000 kr skal dyret være ID-merket (chipet) for at forsikringen skal være gyldig.

Den viktigste grunnen til å forsikre hunden

Hunden din er ikke dekket av det offentlige helsevesenet slik som vi mennesker er. Det betyr at du som hundeeier må betale for all behandling hos veterinæren hvis hunden blir syk eller skadet, med mindre du har hundeforsikring.

Å skaffe seg hund kan være veldig kostbart. Med en hundeforsikring kan du få erstatning om hunden forsvinner, avlives eller dør.

Nyttig å vite

Hunden må være mellom to måneder og syv år gammel når forsikringen kjøpes.

Vi forsikrer alle hunderaser som er lovlig i Norge.

Hva dekker hundeforsikringen?

Super Standard
Tap av bruksverdi - for blant annet jakthund, utstillingshund eller avlshund X
Kostnader til veterinærbehandling, medisiner og forbindingssaker X X
Dødsfall, avlivning eller at hunden blir borte X X
Tabellen er veiledende. Se vilkår for utfyllende dekningsoversikt.

Ofte stilte spørsmål

Dekningen for dødsfall og nedsatt bruksverdi opphører etter at hunden har fylt 8, 10 eller 12 år - avhengig av rase. Veterinærdekningen gjelder livet ut.

Hvilke aldersgrenser som gjelder for hvilke raser, finner du i vilkårene.

Alle klinikker kan sende oss direkteoppgjør, men sjekk gjerne først med veterinæren/klinikken om de tilbyr direkteoppgjør.

Noen typer sykdommer og skader er ikke dekket av forsikringen. Eksempler på dette er:

  • adferdsforstyrrelser, feil/skader eller sykdommer som dyret hadde da forsikringen ble kjøpt
  • forebyggende og/eller rutinemessige undersøkelser, som for eksempel vaksiner
  • medfødte eller arvelige sykdommer, også som viser seg etter at forsikringen er kjøpt

Du finner alle detaljer om hva som ikke er dekket i vilkårene.

Ved veterinærutgifter trekkes en egenandel på 15 % per skadetilfelle, maksimalt 4 000 kr.

Har det skjedd noe nytt som påvirker saken din, eller du har fått ytterligere utgifter i forbindelse med skadesaken?

Du kan når som helst legge til flere dokumenter til skadesaken din, også når den har status som "lukket". Det vil bli behandlet.

Om hunden blir syk eller skadet kan det være behov for behandling hos veterinær. Avhengig av hva behandlingen består av kan veterinærbesøk være svært kostbare.

Vi anbefaler å velge en tilstrekkelig forsikringssum for å unngå å betale mye selv, dersom hunden din må til veterinæren. Du kan velge opp til 60 000 kr på veterinærutgifter.

Ja, men da må du sende inn en ny veterinærattest som er nyere enn 30 dager.
Hund på båt har på seg sikkerhetsvest.

Sørg for at hunden din er sikker på vannet

Les mer