Hopp til innholdet

Bærekraft i egen drift

Vi stiller krav både til hvordan vi selv driver vår virksomhet, og til våre leverandører. Noen tiltak gjør vi allerede, og vi har planer om mange flere.

Les om hva vi har gjort og skal gjøre mtp bærekraft i JBF

Hva vi gjør i dag

Disse bærekraftstiltakene har vi fått på plass, og gjør i dag:

 • Vi har egne retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar.
 • Vi tilbyr bærekraftige produkter kunder kan velge, som grønt boliglån og grønt billån.
 • Vi har fått miljøfyrtårnsertifisering av alle våre kontorer.
 • Vi praktiserer en personal- og rekrutteringspolitikk som er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn.
 • Vi jobber med å redusere papirforbruket og å printe minst mulig på papir.
 • Vi har fokus på å redusere reising, og å holde mer digitale møter. Vi har også tilrettelagt for sykling til jobb med sykkelparkering for ansatte på Oslo-kontoret.
 • Signert Grønnvaskingsplakaten

Hva vi jobber med

Vi har mange ting på agendaen for å bli enda mer bærekraftige. Dette er noen av tiltakene vi jobber med å få på plass:

 • Vi jobber for å få flere produkter som belønner kunder som tar miljøvennlige valg.
 • Vi jobber for å få flere kunder over på selvbetjening og elektronisk kommunikasjon.
 • Vi ser på hvordan vi kan øke gjenbruk og sirkulærøkonomi i forbindelse med skadesaker.
 • Vi vil stille flere krav til våre leverandører og gjøre bærekraftige innkjøp.
 • Vi skal øke fokuset på kildesortering og gjenbruk i alle våre lokaler.