Hopp til innholdet

Alt du trenger å vite om personforsikringer

Med en god personforsikring sikrer du deg og familiens økonomi dersom noe skulle skje. For å gi deg gode råd om hvilke personforsikringer du trenger, har forsikringsrådgiver Lise Gro Richardsen svart på de vanligste spørsmålene om personforsikring.

Hvorfor kjøpe personforsikring? 

Det finnes flere gode grunner til hvorfor du bør kjøpe personforsikring. Først og fremst vil en personforsikring gi deg og familien en økonomisk trygghet dersom noe alvorlig skulle skje. Personforsikring hos JBF deles inn i tre dekninger: dødsfallsforsikring, uføreforsikring og forsikring ved kritisk sykdom. Forsikringene vil gi en engangsutbetaling dersom hendelsen inntreffer. Vi tilbyr også barneforsikring.

– Det er viktig at du tenker gjennom dine og familiens behov, og finner de forsikringene som er aktuelle for din livssituasjon, påpeker forsikringsrådgiver Lise Gro. Intensjonen med personforsikring er å kunne gi deg og dine økonomisk sikkerhet om noe skulle skje.

Lise Gro hjelper daglig kunder med å forsikre seg riktig med de personforsikringene de trenger.

Hvorfor bør du ha uføreforsikring?

En uføreforsikring kan dekke noe av inntektstapet du vil få dersom du blir arbeidsufør, og kan hjelpe deg å opprettholde levestandarden din. En uføreforsikring vil sikre deg ekstra penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver. Denne forsikringen anses kanskje som den beste forsikringen, men oppleves også som den dyreste.

– Skulle du bli ufør er det viktig å huske på at uføretrygden fra NAV ikke vil gi deg den samme inntekten du er vant til. Har du svært høy inntekt, blir tapet enda større. Jeg anbefaler alle kunder å vurdere om de kan dekke alle utgifter de har i dag, dersom de blir ufør, forklarer Lise Gro.

Uføretrygden gir deg 66 % av inntekten du hadde året før. NAV beregner kun uføretrygd av inntekt opp til 6G (G justeres 1. mai hvert år). Har du en årsinntekt på over 6G, vil uføretrygden din likevel beregnes til 66 % av 6G.

Når du kjøper uføreforsikring er det viktig at du setter en forsikringssum som vil kunne bidra til å opprettholde mest mulig av dagens levestandard. Denne summen kan variere ut fra behov og hva du selv har råd til.

Uføreforsikringen gir en engangsbetaling dersom du blir erklært minst 50 % ufør av NAV. Vi tilbyr også mulighet for forskuttering.

Hvorfor bør du ha forsikring ved kritisk sykdom?

Forsikring ved kritisk sykdom gir deg en rask utbetaling dersom du rammes av en alvorlig sykdom. Forsikringen gir deg en ekstra økonomisk sikkerhet dersom du blir rammet av en alvorlig kritisk sykdom, som for eksempel kreft, tap av syn, hørsel eller taleevne, hjerneslag, alvorlig brannskade og lignende.

– Blir du rammet av en alvorlig sykdom, er det en ekstra trygghet å kunne slippe økonomiske bekymringer. Å kunne ta vare på seg selv og sine nærmeste i en vanskelig situasjon blir veldig viktig, og en slik forsikringsutbetaling vil kunne bidra til det, sier Lise Gro.

30 dager etter at du har mottatt en av diagnosene som er dekket, blir forsikringssummen utbetalt i sin helhet.

Hvorfor bør du ha dødsfallforsikring?

Dødsfallforsikring har mange navn. Noen kaller det livsforsikring, og vi kaller det dødsforsikring. Intensjonen med forsikringen er å sikre at gjenlevende samboer, ektefelle eller barn skal kunne beholde hjemmet ved dødsfall, og være sikret bedre økonomisk med tanke på betaling av utgifter som felles lån. En forsikringsutbetaling kan også hjelpe etterlatte ektefelle eller samboer å betale ut arvinger.

– Forsikringssummen settes ut fra hver enkelt kundes livssituasjon, og her vil vi bidra med gode råd slik at du kan velge en forsikringssum som er riktig for deg og din familie, forteller Lise Gro.

Utbetalingen av forsikringen går som hovedregel til ektefelle eller arvinger ved lov. Skal forsikringen gå til andre, krever dette en begunstigelse.

Må jeg ha personforsikring når jeg har en ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen dekker død og invaliditet som følge av en ulykke. I forsikringsbransjen defineres ulykke som en plutselig og uforutsett hendelse eller ytre påvirkning som forekommer utenfor forsikredes kontroll. Ulykkesforsikringen dekker ikke sykdom eller andre skader. Den gir deg heller ingen erstatning dersom en ulykkesskade gjør deg arbeidsufør uten at du blir invalid.

Ulykkesforsikringen krever ikke utfylling av helseerklæring, og er rimeligere i pris. Derfor er den et veldig godt supplement til personforsikringen.

Personforsikringen er ment som en sikkerhet ved sykdom eller plutselige hendelser, som igjen kan føre til uførhet eller dødsfall. Derfor bør du ha personforsikringer i tillegg til en ulykkesforsikring.

Finn ut om du trenger personforsikring

Hvis du lurer på om du bør ha en eller flere personforsikringer, kan du starte med å stille deg selv noen spørsmål. Svarene gir deg en indikasjon på om du bør ha personforsikring:

  • Hva er viktigst for deg i din situasjon, og hvordan ønsker du at dere skal ha det dersom dere skulle bli rammet av sykdom eller dødsfall?
  • Vil ektefelle/samboer kunne klare å skifte boet med barn og arvinger dersom noe skulle skje?
  • Har dere tenkt gjennom hvilke økonomiske behov dere har om noe skjer?

Vi har dyktige forsikringsrådgivere som kan veilede deg og din familie til å velge riktig forsikring. Ta kontakt med oss dersom du ønsker en prat om personforsikringer.